DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.01.2021 10:49:33 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

IZRAEL
               IZRAEL

    Izrael je především kolébkou židovství, křesťanství, se kterými se zde střetává i Islám. Snad nejpozoruhodnějších a nejduchchovněší, ze všech míst, srdce celého monoteistického světa.
S antikou a její architekturou souvisí díky tomu, že v době tříbení těchto kultur a v době života a působení Ježíše Krista byla Palestina součástí Římské říše, která zde zanechala nesmazatelné stopy. Především křesťanské památky Izraele jsem měl možnost vidět během opravdu nabitého týdenního pobytu v předvelikonočním březnu 2007. Účastnili jsme se s mým taťkem  poutního a poznavacího zájezdu, ze kterého nabízím pouze to minimum fotografií, které souvisí právě s pozůstatky římské nadvlády a její kultury.

        Kafarnaum, Jeruzalém, Massada, Kumran
    Kafarnaum

Město, kde po tři roky působil Ježíš Kristus. Bydlel zde v domě sv. Petra, který odtud pocházel. Mezi vykopávkami dominuje synagoga ze 4. století n.l. jejíž se základy starší synagogy z 1. stol. př. n.l., do které chodil jistě i Ježíš.

Datum návštěvy 2007

    
Synagoga v korintském slohu ze 3.-4. století n. l., já a nigerijští poutníci

    Jeruzalém

Srdce Země, město Davidovo a Ježíšovo mísící kultury židovské, křesťanské i muslimské kultury. Celé knihy by o něm mohly být napsány a bylo by to málo.

Datum návštěvy 2007

      
     „Absolónova hrobka“ ve skutečnosti ze 3. - 2. stol. př. n. l.                          Antické hrobky v údolí Kidrón - Jošafat


                       Západní zeď Herodova chrámu - Zeď nářků                  Nejznámější pohled na Jeruzalém a Zlatou mešitu z Olivetské hory

 

        Massada

Chlouba a srdeční záležitost celého Izraele. Nedobytná pevnost vybudovaná Herodem Velikým, místo posledního odporu židovského povstání proti Římanům, kde poslední tisícovka židovských obránců spáchala v předvečer obsazení Římany sebevraždu. I díky tomu je cílem povinných školních výletů izraelských dětí.

 

                         Celkový pohled na nedobytnou Massadu                                 Pohled z Massady na půdorys římského ležení v poušti

  
     
                Zbytky zdí pevnosti na pozadí Mrtvého moře, za ním vzadu Jordáns                              Herodův palác na úbočí skály

      
                                          Na Massadě                                                   Rodina ortodoxních Židů a můj taťka (vpravo)

          Kumrán

        Archeologický komplex vesnice a skalní útvary při Mrtvém moři, které nemají s antickou architekturou společné teměř nic, snad jen dobu své existence. V prvním stol. př. n. l. zde působila sekta tzv. Esejců, kteří zde žili asketickým životem a přepisovali knihy Starého resp. židovského zákona. Právě zde byly v jeskyni v roce 1947 nalezeny nejstarší původní texty Bible, tzv. Svitky od Mrtvého moře.

        Datum návštěvy 2007

       
  Model na pozadí Kumranských skal, od středu vlevo dole jeskyně,                      Skály a zbytky zdí vesnice Kumrán
                 kde byly nalezeny "Svitky od Mrtvého moře"