DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.01.2021 10:49:33 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

TURECKO
 TURECKO

  Ač je to třeba zvláštní, Turecko je zemí, kde se nachází snad nejvíce antických památek, ať už řeckých či římských. Západní pobřeží Anatólie totiž od dávných dob obývaly řecké kmeny Iónů, ostatně zde ležela i slavná Trója, a s postupem času pronikal řecký (antický) vliv stále více do vnitrozemí. Starověké Řeky a Římany později nahradili byzantinci (stále Řekové) a Turci začali do země pronikat ve větší míře až od 14.-15 století. Není proto divu, že tu po Řecích za více než 3000 let zbylo tolik památek. Velké množství z nich (i když z celkového tureckého počtu jen zlomek) jsem měl možnost navštívit v srpnu a září 2009 s CK Mundo. 

 
 
  Edirné (Drinopolis/Hadrianopolis), Trója, Pergamon, Efes, Hierapolis (Pamukkale), Kekova, NP Olympos - Yanartas, Myra, Termessos, Aspendos, Side, Istanbul (Konstantinoplis)


 
 

   Edirné (Drinopis / Hadrianopolis)

 
  Město se poprvé zapsalo významně do historie pod názvem Hadrianopolis, kdy roku 378   n.l. v jeho blízkosti římská armáda utrpěla od barbarských Gótů nejdrtivější porážku od dob Hanibala. Později vzkvétalo hlavně za osmanaské éry, nádherná je zdejší Sinanova mešita.

  Datum návštěvy 8-9/2009

 

 Pozdně římský/byzantský most na příjezdu do Edirne     Zbytky římského osídlení, v pozadí Makendonská věž
                                                                                                                              (horní patro turecké)

 
 

  Trója

    Slavné Priamovo město, jemuž zajistil nesmrtelnost slepý básník Homér. Sem byla Paridem unesena nejkrásnější žena světa Helena, zde proti sobě v boji stanuli štít Tróje Hektor a nezranitelný Achiles, silný Aiás, Sparťan Meneláos s bratrem Agamemnonem i předek Římanů Aeneas a pomocí trojského koně město nakonec pomohl dobýt lstivý Odyseus. To vše v devíti archeologických vrstvách odkryl Heinrich Schliemann a jeho následníci.

  Datum návštěvy 8-9/2009

   

                 V Tróji nesmí chybět Trójský kůň                                 Průchod mezi jednotlivými vrstvami města

   

             Zdivo nejstarší 1. fáze (cca 3000 př. n.l.)                           Pohled navrstvy 2-5. fáze města

    

                              Nejmladší římská vrstva                                      Odeion z nejmladší římské vrstvy (1.-3. století)


 
 

  Pergamon

  Hlavní město Pergamského království jednoho z helénistických států ve 3. a 2. stol. př. n. l. Město známé především monumentálním Diovým oltářem (dnes v Pergamonském muzeu v Berlíně – viz Muzea v Evropě) a výrobou pergamenu. Město z něhož se ze všech hlavním měst helenistických států dochovalo nejvíce.

  Datum návštěvy 8-9/2009

   

Trajánův chrám na akropoli

   

Velké divadlo ve svahu akropole - nejprudší antické divadlo vůbec

 

Reliéfy z Dionýsova chrámu pod akropolí                                  Gymnasion pod akropolí


 

   Efes 

  Metropole starověku, místo jednoho ze sedmi divů světa – Artemidina chrámu, rodiště filosofa Herakleita, dnes vedle Pompeí jedno z nejzachovalejších antických měst vůbec se dvěma divadly, množstvím chrámů, veřejných budov a nádhernou Celsovou knihovnou. 

  Datum návštěvy 2009

      

Velké divadlo                                                                                       Agora

     

                                          Mithridatova brána                                                        Celsova knihovna (1. stol. n.l.)

       

                                                Hadriánův chrám                                                           Trajánova fontána

     

                     Heraklova brána na mramorové třídě                                                  Veřejné záchody

     

                                                  Odeion                                        Co zbylo z Artemidina chrámu (jeden ze sedmi divů světa)

     

                                  Hermes                                       Domitiánův chrám                         Zbývající, 18 m vysoký sloup 
                                                                                                                                              Artemidina chrámu

 
 

  Hierapolis (Pamukkale)

  Antické město na vrcholu travertinového masívu Pamukkale – úchvatného přírodního úkazu, přitahujícího lidi již od starověku. Ostatně pro něj a pro léčivé minerální prameny zde bylo město vystavěno a do zdejších lázní (fungují ostatně dodnes) se sjížděly davy již před naším letopočtem. Ne všichni pacienti kdysi 30ti tisícového města se vyléčili a vedle mohutného divadla tak dnes zaujme i rozsáhlá nekropole. 

  Datum návštěvy 2009

                         Římské divadlo z doby císaře Hadriána                                                  Bazilika                               Gymnasion a agora                                                            Základy Apolonova chrámu                                      Velké severní lázně                                                 Nekropole (v pozadí velké lázně)                    Hrobka na vrcholu travertinové masy                                       Pamukalle - travertinový masív -                                                                                                            přírodní div na němž se rozkládá Hierapolis        

Kekova

   Místo – ostrov při jižním pobřeží Turecka dnes zajímavější spíše pro milovníky koupání a romantických vyjížděk na lodi než pro zanícené návštěvníky památek. Jde o zbytky antického města potopeného a zaplaveného mořem z něhož dnes při pobřeží zbývá tu a tam nějaké schodiště, zbytky zdí či výjimečně kamenný portál brány.   Datum návštěvy 2009

                 Zbytky zdí pod vodou a na pobřeží                           Lýcký sarkofág vystupující z moře při pobřeží 

    Myra  

Město starověkých Lýků, později helenizované. Dnes v nevelkém areálu zaujmou mezi rozesetými reliéfy a divadelními maskami ozdobenými kameny dvě věci: Velké divadlo dokonale zachovalé divadlo z dob císaře Hadriána a vysoko ve skalách do kamene vytesané hrobky Lýků.  

Datum návštěvy 2009 

       Pohled na areál v Myře, vpředu divadelní masky                                     Skalní hrobky                           v pozadí skalní hroby Lýků

       
            
               Skalní hroby                                           Plastiky z divadla                             Jedna ze stěn divadla
      
              Velké divadlo v Myře (2. stol. n.l.)                        Kamenný blok s ornamenty a divadelní maskou  

       Termessos    

Přestože nedaleko od pobřeží, leží tohle orlí hnízdo vysoko v horách. Monumentální kulisy skalisek a horských masívů činily město takřka nedobytným. I Alexandr Veliký ho na své výpravě raději obešel a nepokusil se ho dobýt. Zkázu mu přineslo až zemětřesení ve 4. století po Kristu. A tak tu leží rozbité mnohatunové sarkofágy i zdi chrámů, tak jak je tu zanechali sami bohové.    

Datum návštěvy 2009

                                    Hadriánova brána                                                                          Akvadukt

       Gymnasion

      Největší dominanta - trosky divadla s kulisami hor

    Nekropole a mnohatunové sarkofágy, jak je zanechalo zemětřesení    

Aspendos  

Ruiny antického města z nichž zaujmou zbývající oblouky akvaduktu, kdysi přivádějícího do města vodu, bazilika a především zdejší římské divadlo, snad nejzachovalejší ze všech antických divadel na světě.  

Datum návštěvy 2009

    Římské divadlo - najzachovalejší antické divadlo na světě; ochozy divadla

                                 Římské divadlo - 2. stol. n.l.  pro 20 000 diváků                                 Divadlo - jevištní stěna

                        Zbytky agory a bazilika na akropoli                                                 Římská bazilika

                                       Římské bazilika                                                                         Akvadukt    

Side  

Antické město na výběžku do Středozemního moře, postupně prorostlé novější zástavbou. Četné množství památek je tak volně přístupných mezi uličkami dnešního města navštěvovaného především německými a ruskými turisty.  

Datum návštěvy 2009

                                        ......................                                                                                  Agora   ......................                                                                             Apolonův chrám

         Velá agora před divadlem      ........................    Apolonův chrám

                                  Divadlo (pohled zezadu)                                                Velká agora a za ní divadlo  

     Konstantinopolis - Istanbul  

Nový Řím, nové hlavní město impéria založené císařem Konstantinem roku 313 na místě řecké osady Byzantion na rozhraní Evropy a Asie. Svůj pozdně antický vrchol dosáhlo po pádu Západořímské říše za císaře Justiniána o dvě a čtvrt století později. Jediné město ležící na dvou kontinentech, dnes multikulturní životem tepající metropole Istanbul.  

Datum návštěvy 2009

   

Hagia Irina – nejstarší kostel ve městě (5. stol.)             Hagia Sophia – Justiniánova perla metropole

    Interiér a mozaiky v Chrámu boží moudrosti

  Hlavice sloupů původní baziliky Theodosia Velikého (4. stol) zřícené zemětřesním 

           Milion - jediný zbytek triumfálního           Egyptský obelisk dovezený              Podstavec obelisku s římským                       oblouku (4. stol)                               Theodosiem Velikým                                 reliéfem (4. stol)

                                    Tzv. Hadí sloup                               Yerebatan - podzemní cisterna na vodu z dob Justiniána 

           Yerebatan - podzemní sál zdobí 300 sloupů z nich 2  podpírají hlavy Medůzy ze starších dob a jeden "Plačící" (rovněž starší je dovezený z Delf