DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.01.2021 10:49:33 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA

MAĎARSKO


        Bývalá římská provincie Panonie není na první pohled žádným nalezištěm antických sloupořadí a soch. Při bližším pátrání se zde však několik zajímavých pomníků starověkého Říma rozhodně najde.


Aquicenum

Původně vojenský tábor na Dunaji zřízený  proti germánským kmenům, později i civilní město Aquicenum, jehož zbytky tvoří archeologické naleziště v centru Budapešti. Od 2. do 5. století zde žilo i 30-40 000 obyvatel.  Cestu mi zkřížilo úplnou náhodou během návštěvy velké ceny formule 1 na přelomu července a srpna 2005.

Datum návštěvy 2005


      
Vykopávky civilního města Aqicenum


    
Vykopávky civilního města Aqicenum ještě jednouUKRAJINA- Krymský poloostrov


        Krymyský poostrov byl osídlen stejně jako většina středomoří i černomoří starými Řeky již během velké kolonizace. V západní části posléze vznikl svazek řeckých měst Tauris, na západě pak Bosporské království. Řecký a římský vliv si pak oblast podržela až do obsazení oblasti Tatary ve 13 století n.l.


 

 

Chersonesos

Chersones - "Sovětské Pompeje" - nejznámnější a nejlépe dochované antické město na území Krymu založené Řeky z maloasijské Herakleie v 6. století př.n.l.. Ač většina pozůstatků  včetně sloupů spadá až do byzantských dob, mnohé základy staveb či hradeb jsou datovány do prvních století našeho letopočtu, malé divadlo dokonce do 3. stol. př.n.l. Uprostřed areálu omývaného mořem stojí pak byzanstký kostel sv. Vladimíra z 9. století. Návštěva zde byla opravdu úmorná, panovalo "krásných" 45°C ve stínu, který se zde však prakticky nevyskytoval.

Datum návštěvy 2010

 

     

                       Zbytky věže východořímského císaře Zenona                                              Pohled na část areálu s městskými hradbami

 

       

                                             Divadlo ze 3. stol př.n.l.                                                                            Kostel sv. Vladimíra (9. stol. n.l.)

 

      

                                                                                            Průčelí a sloupoví baziliky (5.-6. stol n.l.) 

 

    

                          Základy městských domů (2.-4. n.l.)                                                                                  Základy městských domů

 

     

                    Městská brána (3.stol)                                                                      Sloupoví baziliky ze 6. stol. při kostelu sv. Vladimíra

 


SLOVENSKO

xxxxx

 

Gerulata - Rusovce

Odkrytá část malého vojenského tábora pro 600 jezdců, který se zde, na germánské straně Dunaje rozkládal od 2. do 4. stol. n.l. 

datum návštěvy: říjen 2012

       

 

    

na plánu zcela vprvo je vidět, jak malá část z celé odhadované rozlohy tábora je pouze odkryta