DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 15.01.2021 10:49:33 

MARTINOVA ANTICKÁ MĚSTA

MAROKO

    MAROKO

         V Maroku, bývalé římské provincii Mauzetánia, je dnes přirozeně mnohem více a třebas i zajímavějšího k vidění, než pozůstatky římské nadvlády. Především, písečné duny saharské pouště, rušné medíny královských měst, nádverné hory Vysokého i středního Atlasu. Maroko jsme měli možnost vidět po dobu více než dvou týdnů v září 2008 a protože tyhle stránky jsou věnované antice, nabízím to, co je s ní v Maroku spojeno.

       Volubilis, Lixus, Sale      Volubilis

         Beze spou to nejlepší z antiky, co můžete v této zemi vidět. Krásné zbytky nejdůležitějšího římského města, založeného již Féničany, které později  přešlo pod Numidské království. Největší rozmach zaznamenalo po připojení Numídie k Římu za Claudia a později ve 2.-3. století za africké dynastie Severovců. Pokles významu způsobila až reorganizace říše a stažení vojsk z části mauretánie za Diokleciána na konci 3. století.

        Datum návštěvy : 2008 

     

                                        Tangerská brána                                                                                              Via ....od paláce Gordičanů

       

                      Vítězný oblouk císaře Caracaly z roku 217.                                                                                  Akvadukt

       

                                      Čapí hnízdo na Kapitolu                                                                                                     Bazilika

       

                             Mozaika z vily Venušiny družiny                                                                                                  Mozaika.............

 


 

     Lixus

         Druhé nejvýznamější římské město Maroka, které však nehlídáno značně pustne a zarůstá travou. Dle tradice se zde nacházely zahrady Hesperidek, odkud přinesl Herakles zlatá jablka. V římské době se odtud dovážely do Říma ryby a sůl. Rozsáhlé saliny jsou pod akropolí ostatně dodnes. Nejvíc zaujmou ruiny na akropoli a římský amfiteátr.

Datum návštěvy: 2008

       

                   Římské domy a zásobárny ryb pod akropolí                                                                                Amfiteátr

       

                                    Ruiny domů na akropoli                                                                                                        Já a sloupy

 


 

    Sale (Rabat)

       Hlavní město Rabat zaume především mauzoleem Hasana II. a nedokončenou mešitou ze 12. století. Vně hradeb se však nachází ruiny paláců, které stály na místě bývalé římské osady Sale. Z ní se zde uprostřed zbytků mešit a zahrad nachází i zbytky římského  fóra, povalujících se sloupů a  latinských nápisů  na mramových podstavcích soch.

Datum návštěvy: 2008

       

 Důkazy římského osídlení uprostřed muslimského naleziště Chelah (noční košile figuranta je tradiční marocký oděv)

      

                                                Torzo římské sochy                                                             Celkový pohled s povalujícími se římskými sloupy, 

                                                                                                                                                                v pozadí arabské hradby Chelahu